Najlepsi z Najlepszych w eurowizyjnym wydaniu
Redaktor: mgr S.Sowińska, mgr E.Wenz   
29.06.2016.

Image     20 czerwca 2016r. w Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie odbył się kolejny już koncert Najlepsi z Najlepszych. Celem tej uroczystości jest docenienie i nagrodzenie uczniów naszej szkoły odnoszących sukcesy w różnych dyscyplinach naukowych, artystycznych  i sportowych w mijającym roku szkolnym.

     To niezwykle ważna i tradycyjna uroczystość w naszym gimnazjum i ponownie w tym roku organizatorki koncertu: Ewa Wenz, Sylwia Sowińska, Małgorzata Dusan-Stułka zadbały  o najdrobniejsze szczegóły imprezy. Inspiracją do tegorocznego koncertu był występ Michała Szpaka w Sztokholmie w finale Eurowizji i w podobnym klimacie przebiegał nasz koncert. W dwóch częściach: naukowej i sportowej nagrodzono wielu gimnazjalistów nominowanych w różnych kategoriach za osiągnięcia i reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych w roku szkolnym 2015/2016. Łączyliśmy się z poszczególnymi przedmiotowymi stolicami, w których prezenterzy przedstawiali nazwiska wyróżnionych uczniów w danych przedmiotach. Były to relacje m.in. z następujących miejsc: Polakowo, Hislandia, Sztukatowo, Matlandia, Fizykstan, Infograd, Bioraina, Geografomania, Chemiszawa, Angolia, Deutschlandia i Sportmania. W plebiscytach trwających przez cały rok szkolny uczniowie gromadzili punkty zgodnie z rangą konkursu. Spośród nich wyłoniono dwie najlepsze osoby, którym dyrekcja  wręczyła statuetki. Zofia Maszewska z klasy III a otrzymała tytuł „Supergłowa Nauk Humanistycznych”, a Mateusz Magdziarz z klasy II b  – „Supergłowa Nauk Matematyczno – Przyrodniczych. Chcąc jeszcze bardziej nawiązać do Konkursu Piosenki Eurowizja, w przerwie gali przeprowadzono quiz na temat znajomości eurowizyjnych przebojów i ku zaskoczeniu organizatorów uczniowie szybko rozpoznali światowe i polskie piosenki Eurowizji z różnych lat. W części sportowej  wyróżniono najlepszych  dziesięciu sportowców wśród chłopców, na ich czele stanął Filip Jankowski z klasy III c, oraz złotą dziesiątkę sportsmenek, wśród których najlepsza okazała się Anna Skowron z klasy II a. Wręczono również specjalną nagrodę najpopularniejszemu sportowcowi naszego gimnazjum, którego wyłoniono w głosowaniu, a okazał się nim wyróżniony już wcześniej Filip Jankowski.

     W koncercie dominowały piosenki przypominające eurowizyjne przeboje, a wykonanie ich przez uczennice naszego gimnazjum zachwyciło wszystkich uczestników gali.  Nie zabrakło również wywiadów na gorąco przeprowadzanych przez błyskotliwych dziennikarzy.

     Był to wyjątkowy i atrakcyjny dla uczniów dzień podsumowujący mijający rok szkolny.

 

     Za ufundowanie nagród dziękujemy sponsorom:

- Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie,

- Steico, Druk –Komp,

- Radosław Napierała

- Magdalena Romanowska.                                                                                           

 Sylwia Sowińska i Ewa Wenz