Konkurs fotograficzny!
Redaktor: mgr inż. Wiesława Siemińska   
14.05.2009.

Image Czyste wody – zdrowe ryby

Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile oraz okręgowa komisja młodzieżowa.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sportu wędkarskiego, ochrona środowiska naturalnego, czystości naszych wód i ochrona rybostanu na możliwości spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Warunki konkursu.
1. Prace powinny być wykonane w formacie 10 x15 cm – zdjęcia kolorowe.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace (zdjęcia).
3. Prace zgłoszone na konkurs powinny posiadać następujące informacje umieszczone na rewersie pracy lub notatka dołączona do zdjęcia:
     - imię nazwisko i adres zamieszkania autora zdjęcia,
     - wiek autora pracy,
     - pieczątka szkoły,
     - czas i miejsce wykonania
4. Prace konkursowe należy oddać do p. W. Siemińskiej do 20.05.2009 r.

Szkolny opiekun Koła ekologicznego
W. Siemińska

Image
Dla autorów najciekawszych prac
Zarząd Okręgowego Nadnoteckiego PZW w Pile
ufunduje nagrody rzeczowe.

Pełny regulamin otrzymasz od szkolnego opiekuna!