PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZARNKOWIE - Rada Rodziców
Księga Gości
zobacz Księgę Gości

dopisz się do Księgi

Menu główne
Start
INSTRUKCJA E-DZIENNIKA
Aktualności
Archiwum 2014/15
Archiwum 2013/14
Archiwum 2012/13
Archiwum 2011/12
Archiwum 2010/11
Archiwum 2009/10
Archiwum 2008/09
Archiwum 2007/08
Kontakt
Lokalizacja
Dyrekcja
Kadra nauczycielska
Rada Rodziców
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Zajęcia pozalekcyjne
Dyżury nauczycieli
Spis podręczników
Informacje dla rodziców
Wybrane dokumenty
Galeria
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Kąciki przedmiotowe
Higienistka szkolna
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Hala sportowa
Stara strona
Linki
Konkursy wojewódzkie
Obraz losowy
Koncert 49
Kategoria: II Czarnkowski Koncert Noworoczny (03.01.2016r.)
Mistrzostwa Powiatu w Aeorobiku Grupowym 29
Kategoria: Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku Grupowym
Wycieczka klasy 1a i f 53
Kategoria: Wycieczka klasy 1a i 1f (13-15.05.2009r.)
Realizowane projekty
Rada Rodziców Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
10.09.2015.

Image
Rada Rodzic
ów jest rodzajem organu szkolnego,
kt
óry reprezentowany jest
przez rodzic
ów uczniów naszej szkoły.
Rada
jest powo
ływana do współpracy ze szkołą
w zakresie wszystkich spraw zwi
ązanych
z jej statutowymi zadaniami,
dotycz
ącymi kształcenia oraz funkcjonowania.
Rada Rodzic
ów może występować
z r
óżnymi wnioskami oraz opiniami
do Dyrektora i Rady Pedagogicznej
.
Mo
że też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł
w celu wspierania dzia
łalności szkoły.

_____________________________________________________________________

SKŁAD RADY RODZICÓW
PRZY
PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

- do pobrania

______________________________________________________________________

 

 WYDRUKUJ PRZELEW BANKOWY - do pobrania

 
PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Krzysztof Majewski © Copyright