PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZARNKOWIE - Międzynarodowy Dzień Pisarzy
Księga Gości
zobacz Księgę Gości

dopisz się do Księgi

Menu główne
Start
INSTRUKCJA E-DZIENNIKA
Aktualności
Archiwum 2014/15
Archiwum 2013/14
Archiwum 2012/13
Archiwum 2011/12
Archiwum 2010/11
Archiwum 2009/10
Archiwum 2008/09
Archiwum 2007/08
Kontakt
Lokalizacja
Dyrekcja
Kadra nauczycielska
Rada Rodziców
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Zajęcia pozalekcyjne
Dyżury nauczycieli
Spis podręczników
Informacje dla rodziców
Wybrane dokumenty
Galeria
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Kąciki przedmiotowe
Higienistka szkolna
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Hala sportowa
Stara strona
Linki
Konkursy wojewódzkie
Obraz losowy
Wycieczka 19
Kategoria: Wycieczka szkolna (10-12.06.2013r.)
Sprzatanie swiata 15
Kategoria: Sprzątanie świata (16-18.09.2011r.)
Sprzatanie swiata 40
Kategoria: Sprzątanie świata (16-18.09.2011r.)
Realizowane projekty
Międzynarodowy Dzień Pisarzy Drukuj Email
Redaktor: Koło Dziennikarskie/Weronika Nowacka   
26.02.2013.

Image

 

     3 marca wszyscy pisarze świata będą obchodzili swoje święto!

Światowy Dzień Pisarza został us­ta­nowiony w  1984 roku przez PEN Club, czyli Mię­dzy­na­ro­dowe Sto­wa­rzy­szenie Pi­sa­rzy za­ło­żone w  1921 w Londynie w celu pro­mo­wa­nia przy­ja­źni oraz inte­lektualnej współ­pra­cy pomię­dzy pi­sa­rza­mi z  całego świata.

Kim jest pisarz?
Jak podaje Wikipedia, pisarz to osoba two­rzą­ca dzie­ła lite­rac­kie (dramaty, poezję, prozę).
[Pisarz] ma  oddziaływać artystycznie i estetycznie na odbior­ców, pro­mo­wać twór­czość mło­dych itp. Pisarz jest ofic­jal­nie za­re­jest­ro­wa­nym zawodem w  Polsce.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
Krzysztof Majewski © Copyright