Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie
Rok szkolny 2015/2016

Image
Na zdjęciu, gościnnie:
Zastępca Burmistrza Miasta Czarnków:   Grzegorz Kaźmierczak
Przewodniczący Rady Rodziców PG:       Radosław Napierała


1. mgr Staniszewski Grzegorz - dyrektor szkoły
   - fizyka
2. mgr Zembik Bożena- wicedyrektor
    - matematyka, informatyka
3. mgr Barnaś Renata
    - matematyka
4.mgr Bąbelczyk Agnieszka
    - język polski
5.mgr Cybel Beata
    - język niemiecki
6. mgr Dusan-Stułka Małgorzata
    - wychowanie fizyczne
7. mgr Michał Geremek
    - religia, wiedza o społeczeństwie
8. mgr Anna Jahnz
    - geografia
9. mgr Leśna-Rybarczyk Aleksandra
    - opiekun świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie
10.mgr Łukaszewska Jolanta
    - fizyka, matematyka
11. mgr Maćkowiak Marcin
    - wychowanie fizyczne
12. mgr Majewski Krzysztof
    - język niemiecki, język angielski
13. mgr Mazurek Agata
    - matematyka, informatyka
14. mgr Mikuczewska Izabela
    - język polski
15. mgr Mituta Maciej
    - chemia
16. mgr Molski Leszek
    -historia, wiedza o społeczeństwie
18. mgr inż. Pietraszak Jacek
    - informatyka, technika
19. mgr Rakowicz Bartłomiej
    - język angielski 
20. mgr Rybarczyk Leszek
    - język angielski
21. mgr Rychlewska Eliza
    - historia, wiedza o społeczeństwie,wdż
22. mgr inż. Siemińska Wiesława
    - biologia
23. mgr Sinoradzka Dorota
    - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
24. mgr inż. Skrzypczak-Szutowicz Izabela
   - nauczyciel bibliotekarz
25. mgr Sowińska Sylwia
    - język polski
26. mgr Stachowiak Maria
    - pedagog szkolny
27. mgr Stułka Wiesław
    - wychowanie fizyczne
28. mgr Wenz Ewa
    - matematyka
29. mgr Woźniakowski Ryszard
    - muzyka, plastyka
30. mgr Zajda Małgorzata
    - religia
31. mgr Hanna Wargin
   - psycholog szkolny