Podręczniki szkolne

W zakładkach po lewej stronie znajdziemy

załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie