Dyżury nauczycieli
17.09.2015.

Terminy dodatkowych godzin nauczycieli
Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie
II semestr roku szkolnego 2015/2016
- do pobrania