Pokaz doświadczeń chemicznych
Redaktor: mgr Maciej Mituta   
26.06.2013.

Image

     W poniedziałek 24 czerwca 2013r. koncert „Najlepsi z Najlepszych” został urozmaicony pokazem doświadczeń chemicznych przygotowanym przez Koło chemiczne pod kierunkiem opiekuna - p. Macieja Mituty.

     Członkowie koła – uczennice i uczniowie klas I i II naszego gimnazjum zaprezentowali cykl ciekawych doświadczeń wykorzystując w większości ogólnie dostępne substancje. Tematem wiodącym było otrzymywanie i badanie dwóch gazów o odmiennych właściwościach – tlenku węgla (IV) i wodoru. Eksperymenty były dobrze widoczne dzięki przekazaniu obrazu online na ekran przez rzutnik. O wizualizację pokazu zadbali: Michał Mituta i starsi koledzy – Tomasz Wicher i Dominik Koplin.

     Publiczność wypełniła aulę i z zainteresowaniem obserwowała scenę. Pokaz na pewno przedstawił chemię, jako naukę ciekawą i zachęci innych do jej poznawania, nie tylko w teorii, ale i w doświadczeniach.

opiekun koła chemicznego
mgr Maciej Mituta